home | oferta | o firmie | kontakt

Witamy Państwa na stronie GREWLING Nieruchomości

Firma GREWLING Nieruchomości powstała jako zwieńczenie wieloletniej działalności na rynku nieruchomości. W obecnej formie prawnej działamy od 2011 roku. Dotychczasowa praca zawodowa założycieli i współpracowników firmy była ściśle powiązania z obrotem nieruchomościami oraz z ich budową i obsługą.
Bogate doświadczenie zdobyte poprzez wykonywanie szerokiej gamy usług dla firm, inwestorów budowlanych, banków i instytucji publicznych oraz klientów indywidualnych procentuje naszą coraz silniejszą pozycją na lokalnym rynku nieruchomości.

Wiodącą działalnością firmy jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Ponadto razem z naszymi współpracownikami oferujemy Państwu usługę wyceny nieruchomości i praw majątkowych, podziałów nieruchomości, doradztwa prawnego i inwestycyjnego a także pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego.

W skład naszego zespołu wchodzą:

 • pośrednik w obrocie nieruchomościami,

 • rzeczoznawca majątkowy,

 • doradca prawny i specjalista budownictwa z uprawnieniami.


 • Posiadamy własne nieruchomości wchodzące w skład Grupy GREWLING z korzystnymi warunkami sprzedaży i wynajmu.

  Nasz zespół tworzą specjaliści, którzy pomogą Państwu poruszać się po skomplikowanym rynku nieruchomości. Współpracujemy z grupą kompetentnych fachowców zapewniających obsługę w szerokim zakresie. Z uwagi na zróżnicowaną tematykę wyodrębniliśmy następujące piony działalności:

  1. POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
  W zakresie pośrednictwa oferujemy szereg czynności mających na celu doprowadzenie do skutecznej finalizacji transakcji kupna, sprzedaży lub najmu (Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 13986). Oferujemy również doradztwo w następującym zakresie:

  doradztwo przy zakupie nieruchomości:
 • pomoc przy wyborze nieruchomości,

 • badanie ograniczeń mogących ciążyć na nieruchomości,

 • sprawdzanie ewentualnych niezgodności w księgach wieczystych lub zasobach

 • ewidencji gruntów i budynków,

 • analiza zapisów widniejących w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


 • doradztwo prawne:
 • analiza prawna nieruchomości pod kątem umów, zobowiązań,


 • doradztwo dotyczące opłat, podatków od nieruchomości:
 • opłata planistyczne,

 • opłata adiacenckie,

 • opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu,

 • podatki od spadku i darowizn,


 • doradztwo w zakresie regulacji stanu prawnego:
 • możliwość podziału budynku na lokale mieszkalne,
 • służebności gruntowe,

  doradztwo dotyczące inwestycji:
 • określenie opłacalności inwestycji,

 • określenie optymalnego sposobu wykorzystania nieruchomości,

 • analiza tendencji panujących na rynku nieruchomości,


 • doradztwo kredytowe:
 • wybór banku pod kątem najkorzystniejszych warunków kredytowania,

 • określenie zdolności kredytowej,


 • 2. WYCENA NIERUCHOMOŚCI
  Razem z naszymi współpracownikami oferujemy wykonanie operatów szacunkowych różnego rodzaju nieruchomości (lokalowych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gruntowych, komercyjnych i innych o specyficznej charakterystyce). Wykonujemy również podziały na lokale, inwentaryzację budynków i lokali oraz rozliczenie udziałów w częściach wspólnych nieruchomości. Czynności te stworzą możliwość sprzedaży części nieruchomości lub regulacji stanu prawnego. Ten pion działalności powstał w oparciu działalność związaną z zawodem rzeczoznawcy majątkowego wykonywaną od 2002 roku. Od tego czasu wykonaliśmy szereg usług głównie dla osób prywatnych oraz podmiotów takich jak: urzędy miejskie i gminy, starostwa powiatowe, przedsiębiorstwa, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Lasów Państwowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, banki, itp.

  W ramach wycen współpracujemy z:

  GEOMA Biuro Wycen i Obsługi Nieruchomości
  Maciej Dyguła
  64-800 Chodzież
  Ul. Krasińskiego 21

  Rzeczoznawca Majątkowy - nr uprawnień 3848

  e-mail: biuro@szacowanie-nieruchomosci.pl
  tel./fax: (67) 28 27 069
  tel. kom. 509 949 937, 602 616-603

  3. INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI
  Zajmujemy się kupnem nieruchomości celem ich rewitalizacji i dalszej odsprzedaży lub wynajmu.
  Posiadamy bogate portfolio tego rodzaju projektów.

  ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY